Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

W ramach ochrony różnorodności biologicznej Nadleśnictwo Złocieniec wyznaczyło na swoim terenie powierzchnie referencyjne (626,92ha), czyli ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z obecnością rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych.