Aktualności Aktualności

Ogłoszenie - Nabywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

NABYWANIE LASÓW I GRUNTÓW DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Złocieniec informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia z uregulowanym stanem prawnym.

Właścicieli gruntów zainteresowanych zbyciem nieruchomości prosimy o złożenie stosownego wniosku. Dla ułatwienia udostępniamy niżej do pobrania proponowany wzór takiego  wniosku z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne. Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy można sprawdzić czy nieruchomość leży w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Złocieniec.

W dalszej kolejności Nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości
w kontekście przydatności gruntu dla Nadleśnictwa do prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku.

Stan własności nieruchomości czy np. występujące obciążenia ocenimy wg danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej (https://ekw.ms.gov.pl). Proszę upewnić się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba wezwiemy do uzupełnienie dokumentacji przez właściciela. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą :

  • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • operat szacunkowy określający wartość nieruchomości sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego,

Nabycie nieruchomości może dojść  do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego  zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W dalszej kolejności konieczne jest sporządzenie wyceny nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Koszty notarialne pokrywa sprzedający.

 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy również do kontaktu pod nr  telefonu 882 161 680.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowi jedynie zaproszenie do podjęcia rozmów lub negocjacji.

Materiały do pobrania