POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO ZŁOCIENIEC

(klauzula informacyjna RODO - link)

 

ADRES SIEDZIBY: UL.MYCZKOWSKIEGO 2

78-502 ZŁOCIENIEC

tel 94 36 724 80

 

  1. W Nadleśnictwie Złocieniec funkcjonuje monitoring całodobowy, którego celem jest:
  • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów Nadleśnictwa oraz osób przebywających na terenie obiektu
  • przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektu, a także kontrola w zakresie przepisów bhp
  • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu
  • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych
  • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)    w budynku Nadleśnictwa oraz terenie przyległym
  • ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych
  • wyeliminowanie aktów wandalizmu
  • kontrola dostępu do serwerowni Nadleśnictwa.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKŁADANIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH POZA OKRESEM REKRUTACJI

 

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia CV poza procesem rekrutacyjnym, prowadzonym przez Nadleśnictwo Złocieniec oraz przesłania CV drogą tradycyjną lub elektroniczną, na adres zamieszczony na stronie. W przypadku nieumieszczenia na dokumencie, klauzuli zqody na przetwarzanie danych osobowych, dokumenty aplikacyjne będą niezwłocznie niszczone, a wiadomości e-mail-trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych pracodawcy. Osoba aplikująca ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W przypadku nie skorzystania z prawa do cofnięcia zgody, dane osobowe będą przechowywane przez Nadleśnictwo Złocieniec przez okres dwóch lat od daty złożenia CV, a po tym czasie zostaną trwale usunięte."

WZÓR ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nadleśnictwo Złocieniec moich danych osobowych, zawartych w przesłanym CV. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, w zakresie przetwarzania moich danychosobowych, jak również, ze podanie tych danych było dobrowolne. Mam prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Jeżeli nie skorzystam z prawa do cofnięcia zgody, moje dane osobowe będą przechowywane przez Nadleśnictwo Złocieniec przez okres dwóch lat od daty złożenia CV, a po ty czasie zostaną trwale usunięte.
 

Klauzula informacyjna RODO dotycząca procesu rekrutacji.