Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Złocieniec

Nadleśnictwo Złocieniec położone jest w środkowo-południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie drawskim, (w gminach: Złocieniec, Wierzchowo, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski); w powiecie wałeckim (w gminie Mirosławiec); w powiecie łobeskim (w gminie Łobez) i w powiecie świdwińskim, który jest tylko w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

            Grunty Nadleśnictwa Złocieniec graniczą z gruntami nadleśnictw: Świdwin, Czaplinek, Świerczyna, Drawsko z RDLP w Szczecinku, a także z gruntami nadleśnictw: Mirosławiec i Kalisz Pomorski z RDLP
w Pile oraz z nadleśnictwem Łobez z RDLP w Szczecinie.

Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Złocieniec wynosi 14548,55 ha. Jest to obszar o powierzchni 387,72 km2 i lesistości 37,1%. Struktura własnościowa lasów przedstawia się następująco:

  •  

Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie LP

13866,55 ha;

  •  

Lasy stanowiące własność osób fizycznych

533,48 ha;

Lasy ochronne i rezerwaty w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa stanowią 55,19%. Nadleśnictwo zostało podzielone na 9 leśnictw. Przeciętna powierzchnia leśnictwa wynosi 1616,51 ha.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat w Nadleśnictwie wzrósł średni wiek drzewostanów o 3 lata,zwiększył się udział siedlisk lasowych o 24,0%, a przeciętna zasobność wzrosła – o 39 m3 /ha.