Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Złocieniec
Nadleśnictwo Złocieniec
94 36 724 80
94 36 702 92

ul. Myczkowskiego 2

78-520 Złocieniec

Nadleśniczy
94 367 2480 w. 121 IP 1122121
p.o. Nadleśniczego
Przemysław Krupa
94 367 2480 w. 311 IP 1122311
Główny Księgowy
Bożena Barska
94 367 2480 w. 611 IP 1122611
Inżynier Nadzoru
Leszek Duda
668834316
Komendant posterunku Straży Leśnej
Andrzej Bejger
668833716

Posterunek Straży Leśnej

Andrzej Bejger
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 94 367 2480 w. 221; IP 1122221 kom. 668 833 716

Dział administracyjno-gospodarczy

Ryszard Gołębiewski
Sekretarz
Tel.: 94 367 2480 w. 671 IP 1122671
Bartosz Hałun
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 94 3670645 IP 1122571
Kinga Michałowska
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 94 367 2480 w. 672 IP 1122672
Tomasz Dorogusz-Doroszkiewicz
Referent
Tel.: 94 367 2480 w. 100 IP 1122100 kom. 664 495 750

Dział finansowo-księgowy

Lidia Antoniewicz
Księgowy
Tel.: 94 367 2480 w. 612 IP 1122612
Bożena Zalewska
Starszy Księgowy-Kasjer
Tel.: 94 367 2480 w. 613 IP1122613
Piotr Rudy
Księgowy
Tel.: 94 367 2480 w. 612 IP1122612

Dział gospodarki leśnej

Kamil Opiełka
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i nasiennictwa
Tel.: 94 367 2480 w. 335 IP 1122335 kom. 664 438 942
Katarzyna Krupa
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej
Tel.: 94 367 2480 w. 331; IP1122331 kom. 664 438 304
Mariusz Wojtewicz
Podleśniczy p.o. specjalisty SL ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 94 367 2480 w. 331; IP1122331 kom. 664 438 304
Milena Jarząb
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody i ochrony ppoż.
Tel.: 94 367 2480 w. 336; IP 1122336 kom. 664424523
Szymon Mikołajewski
Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna i łowiectwa
Tel.: 94 367 2480 w. 334; IP1122334 kom. 882 198 595
Barbara Szkurłat-Czutro
Specjalisty Służby Leśnej ds. stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 94 367 2480 w. 333; IP1122333 kom. 664 438 942
Dominik Wielgórka
Referent ds. techniczno - leśnych
Tel.: 36 724 80 w. 571; IP1122571

Kadry

Bogumiła Bejger
Specjalista ds. kadr
Tel.: 94 367 2480 w. 131; IP 1122131