Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Leśnicy Nadleśnictwa Złocieniec wiedzą jak wielkie znaczenie w dzisiejszych czasach odgrywa edukacja przyrodniczo-leśna oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat lasu szczególnie u najmłodszych. Dzięki edukacji leśnej coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna i ochrona przyrody.

     Program edukacji leśnej w Nadleśnictwie Złocieniec obejmuje m.in.:
 

·         Udział w akcjach: sprzątanie lasu, dokarmianie ptaków w zimie, zapobieganie  pożarom itp,

·         Choinka dla szkoły i przedszkola

·         Organizowanie plenerowych "zielonych lekcji"

·         Obchody Święta Drzewa, Dnia Ziemi, Międzynarodowego Rok Lasu itp.

·         zajęcia w terenie – pomiary drzew, podziwianie przyrody- roślin i zwierząt,

 

Aby cele edukacji leśnej mogły być osiągnięte w sposób możliwie najpełniejszy a wiedza przekazana w sposób atrakcyjny i efektywny pracownicy naszego nadleśnictwa prowadzą edukację leśną także w terenie.

Na te potrzeby Nadleśnictwo Złocieniec wspólnie z Drawsko-Ińskim Parkiem Krajobrazowym przygotowało ścieżkę przyrodniczą „Jezioro Czarnówek" o długości 5 km (czas przejścia 2 h. ścieżka oznakowana za pomocą 14 tablic przystankowych). Na trasie ścieżki znajdują się cenne przyrodniczo ekosystemy: rezerwat przyrody z chronioną lobelią jeziorną, torfowiska wysokie oraz bór bagienny. Przez cały rok odbywają się tu zajęcia przygotowywane przez leśników dla różnych grup wiekowych.

W budynku Nadleśnictwa Złocieniec mieści się stała ekspozycja zwierząt, którą można podziwiać na co dzień w godzinach urzędowania biura.

Niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszą się eksponaty żubrów (samiec żubra i medalion samicy żubra), które bez wątpienia zwiększa atrakcyjność prowadzonych zajęć.

Rolę izby leśnej spełnia sala narad w budynku Nadleśnictwa, gdzie podczas prowadzonych zajęć pokazywane jest bogactwo przyrody. Dużym zainteresowaniem cieszą się również gabloty edukacyjne z owadami, a także eksponaty zwierząt m.in. lisa, borsuka, bielika, orlika, gronostaja i inne.

Dodatkowo sala edukacyjna wyposażona jest w sprzęt audiowizualny, filmy przyrodnicze, biblioteczkę oraz tablice tematyczne.

Szkółka leśna Nadleśnictwa Złocieniec, poza oczywistą funkcją produkcyjną, jest wdzięcznym miejscem edukacji przyrodniczo leśnej, obiektem szczególnie pomocnym w nauce o powstawaniu lasu, jego odnawianiu i następstwie pokoleń w gospodarce leśnej. Można tu zaobserwować najmłodsze stadia wzrostu drzew oraz trudną drogę od nasiona do sadzonki nadającej się do założenia nowego pokolenia lasu. Jest to miejsce gdzie można nauczyć się rozpoznawania bardzo wielu gatunków drzew i krzewów.