Oferta na sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Złocieniec

Poniżej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Złocieniec z dnia 12.04.2022 r. dot. Oferty na sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Złocieniec (obwód łowiecki 180).