Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

   Gospodarka łowiecka w VI Rejonie Hodowlanym na terenie Nadleśnictwa Złocieniec prowadzona jest w 10 obwodach łowieckich, na których gospodaruje pięć kół łowieckich, OHZ Złocieniec, OHZ Drawsko. Nadleśnictwo prowadzi nadzór nad trzema kołami łowieckimi (5 obwodów) oraz OHZ 180. Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ - 180) zajmuje powierzchnię 5000 ha.

  Pozyskanie zwierzyny odbywa się zgodnie z zasadami gospodarki hodowlano - łowieckiej. W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie powierzchni poletek, ilości urządzeń łowieckich i wykładanej karmy.