Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Drawski Park Krajobrazowy (DPK) został utworzony na mocy Uchwały nr XVI/49/79 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 1979 r. (Dz.Urz. WRN w Koszalinie Nr 6, poz. 13). Aktem prawnym dotyczącym DPK jest również Rozporządzenie Nr 15/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2005 r.

(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 64, poz. 1378).

Powierzchnia DPK wynosi 41 430 ha, zaś otulina obejmuje obszar 22 212 ha. Park położony jest na terenie gmin: Barwice, Borne Sulinowo, Połczyn Zdrój, Czaplinek, Ostrowice, Złocieniec.

Szczególnym celem ochrony Parku (wg rozporządzenia z 2005 r.) jest zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju.