Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Najciekawsze przyrodniczo fragmenty Nadleśnictwa leżą w jego północnej części. Na terenie Nadleśnictwa Złocieniec znajduje się Rezerwat florystyczny "Jezioro Czarnówek" oraz Rezerwat torfowiskowy "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały".

  •       Rezerwat florystyczny "Jezioro Czarnówek". Powierzchnia rezerwatu wynosi 11,88 ha. Został on utworzony w 1974 roku. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi. Jezioro Czarnówek jest zbiornikiem śródleśnym, położonym na dnie rozległej rynny fluwioglacjalnej przebiegającej z północy na południe. Jest ono płytkie (średnia głębokość 3 m). Woda w jeziorze charakteryzuje się dużą przezroczystością i jest bardzo kwaśna (pH 4,5). Zbiornik ten należy do grupy jezior oligotroficznych, ubogich w składniki pokarmowe.
  •      Na terenie Nadleśnictwa Złocieniec znajduje się również Rezerwat torfowiskowy "Torfowisko nad Jeziorem Morzysław Mały" o powierzchni 9,75 ha. Został on utworzony w 1965 roku dla zachowania torfowiska węglanowego i przejściowego ze stanowiskami roślin reliktowych. Stwierdzono tu występowanie 112 gatunków roślin naczyniowych, 48 gatunków mszaków i 4 gatunki porostów. Rezerwat położony jest w pobliżu drogi Złocieniec - Cieszyno.