Wydawca treści Wydawca treści

Ustanowienie użytku ekologicznego

Z dniem 18 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego została opublikowana uchwała Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30.01.2014 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego oraz pomników przyrody na terenie gruntów Nadleśnictwa Złocieniec.

Ustanowiono użytek ekologiczny o nazwie „Stawieńskie Bagna" o pow. 63,75 ha, na terenie leśnictwa Stawno. Celem ochrony jest zachowanie różnorodności biologicznej okresowo zalewanych łąk, bagien, i zadrzewień stanowiących miejsce rozrodu i przebywania wielu gatunków zwierząt, w tym płazów i gadów, a także będących stanowiskami lęgowymi między innymi żurawia pospolitego i błotnika stawowego oraz żerowiskami kani rudej i bielika zwyczajnego.